Tieteiden talon peruskorjaus

9.2.2021 | Päivitetty 18.10.2021

Työmaan pystytys kohteessa on aloitettu toukokuussa (viikolla 19).

Viikkojen 20-29 työvaiheet:

Työmaan suojaus, ikkunoiden korjaus ja sääsuojan ja telineiden rakentaminen. Ovien kunnostukset. Lattioiden ja reliefien suojaustyöt jatkuvat. Ikkunoiden korjaus sisäpihalla. Sääsuojan ja telineiden viimeistelytyöt. Työmaatilojen sekä pyöröportin asennustyöt. Vesikaton rakennetyöt alkavat Kirkkokadun puolella. Kellarin haitta-ainepurkutyöt aloitettu.

Viikkojen 30-34 työvaiheet:

Ikkunakunnostukset jatkuvat. Julkisivun irtoavien rappausten irrotus ja pesu. Vesikaton pohjan rakennetyöt valmistumassa sisäpihan puolella. Vesikaton rakennustyöt Kirkkokadun puolella aloitettu. Kellarin haitta-aine purku menossa. Salisiiven  purkutyöt käynnissä. Luokkatilojen lattiapurku käynnissä. Julkisivujen rappauskorjaukset aloitettu. Vesikaton pohjan rakennetyöt loppusuoralla. Kellarin haitta-aine purku valmis. Juhlasalin osastoinnit käynnissä alkavaa purkutyötä varten.

Viikkojen 35 - 37 työvaiheet:

Ikkunakunnostukset jatkuvat. Vesikaton pohjan rakennetyöt loppusuoralla ja räystään rakennetyöt aloitettu. Kellarin haitta-aine purku valmis. Juhlasalin ja näyttämön purkutyöt alkaneet.  Paalutustyöt alkaneet. Kellarin pohjien imutyöt on aloitettu (valmistuvat viikolla 37). Kellarin pohjien imutyöt jatkuvat. Vesikaton pohjan rakennetyöt loppusuoralla ja räystään rakennetyöt aloitettu. Vesikaton mallit ennallistetaan vastaamaan alkuperäistä. Julkisivujen rappauskorjaukset jatkuvat ja niiden maalaustyöt aloitettu. Työmaalla on tällä viikolla imetty kellarista hiekkaa ja kiviä, imukoneesta saattaa aiheutua meteliä vielä viikolla 38.

Viikkojen 38 - 42 työvaiheet:

Kellarin imutyöt loppusuoralla, jatkuneet odotettua pidempään. Uudet vesi- ja viemäriasennukset aloitettu. Ikkunoiden ja julkisivun maalaus käynnissä.