Tieteiden talon tilojen käyttö Covid 19 -pandemian aikana

28.1.2021 | Päivitetty 4.6.2021

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen 15.3.2021 antaman tiedotteen mukaisesti Tieteiden talolla saa järjestää sääntö- ja lakimääräisiä kokouksia noudattaen salikohtaisia henkilömäärärajoituksia, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta hygienia- ja turvallisuusjärjestelyistä.

Tieteiden talossa saa järjestää sääntö- ja lakimääräisiä, esimerkiksi vuosikokouksia ja yhtiökokouksia, joihin voivat osallistua vain yhteisön jäsenet ja kutsuttuna eräät muut. Tieteiden talossa noudatetaan viranomaisten antamia kokoontumisrajoituksia ja -suosituksia. Jokaiselle salille on määritelty käyttäjämäärä noin kahden metrin turvavälin mukaisesti. Kunkin salin käyttäjämäärätieto on päivitetty tilavaraussivustolle ja salien tietoihin.

Tartuntatilanne huomioiden suosittelemme edelleenkin, että kokoukset järjestetään etäkokouksina. Tieteiden taloa saa käyttää fyysisenä kokouspaikkana henkilömäärärajoitukset huomioiden. Kokouksiin osallistumisessa on hyvä noudattaa ennakkoilmoittautumista.

Sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen hengen yleisiä kokoontumisia 1.6. päivitetyn tiedotteen mukaisesti, turvavälit ja hygieniasuositukset huomioiden.

Tapahtumajärjestäjä vastaa siitä, että tapahtumassa noudatetaan viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi asiakkaiden edellytetään noudattavan hyvää käsihygieniaa ja pitävän riittävää fyysistä etäisyyttä muihin talon asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Turvaväleistä huolimatta suosittelemme kasvomaskin käyttöä kaikissa talon tiloissa.

Talon vahtimestarit järjestävät salien kalusteet siten, että noin kahden metrin turvavälejä voidaan noudattaa. Näiden tilajärjestelyiden takia salin nurkkaan kasatutkalusteet ovat toistaiseksi pois asiakkaiden käytöstä. Vahtimestari avaa salin ovet hyvissä ajoin, laittaa av-laitteet käyttövalmiiksi ja pyyhkii tietokoneen näppäimistön ja hiiren erikoispuhdistusaineella.

Tieteiden talon käsienpesupisteet löytyvät WC:iden yhteydestä kellarikerroksesta, 3. ja 4. kerroksessa ja inva-WC kellarikerroksesta. Jokaisesta salista löytyy myös käsihuuhde.

Vahtimestari palvelee edelleen talon ensimmäisen kerroksen lasitetussa vastaanotossa. Lasit pidetään kiinni ja asiakkaiden toivotaan hoitavan asiansa vastaanotossa mahdollisimman pikaisesti, jotta aulaan ei syntyisi ruuhkaa.

Koska talon aula ja käytävät ovat ahtaita, asiakkaiden toivotaan oleskelevan yleistiloissa mahdollisimman vähän. Koska talon hissi on kapea, toivotaan asiakkaiden käyttävän ensisijaisesti talon portaita kerroksissa siirtymisiin ja varaavan hissin käyttö liikuntarajoitteisille henkilöille. Hissiä voi käyttää kaksi henkilöä kerrallaan.

Kokouksen tai tapahtuman päätyttyä asiakkaiden toivotaan poistuvan saleista mahdollisimman pikaisesti ja ottavan huomioon seuraavan kokouksen ajankohta, jotta turhilta kohtaamisilta vältytään.

Tässä ohjeistuksessa mainitut määräykset, suositukset ja järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Tilavarausten tekeminen poikkeusaikana

Tieteellisten seurain valtuuskunta ei ole velvollinen hankkimaan vuokraajalle korvaavaa tilaa omien tilojensa ulkopuolelta, kun vuokratun tilan käyttäminen estyy TSV:stä riippumattomasta syystä, joihin vallitseva poikkeusolo lukeutuu.

Lisätietoa

Lue Etelä-Suomen aluehallintoviraston Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Lue Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintaohje Tieteiden talon tilojen käyttäjille (pdf).

TSV seuraa terveysviranomaisten ja maan hallituksen määräyksiä ja ohjeita koskien yleisötapahtumia ja kokoontumisia ja tiedottaa Tieteiden talon asiakkaita, jos ohjeistuksissa tapahtuu muutoksia. Tilavarausten peruutuksista ja siirroista asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä Tieteiden talon vahtimestareihin sähköpostitse tieteidentalo(at)tsv.fi tai puhelimitse (09) 228 69 265.