Tieteiden talon väistötilojen käyttö Covid 19 -pandemian aikana

10.2.2021 | Päivitetty 16.2.2022

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.2.2022 päätöksen, jolla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat kokoontumisrajoitukset kumotaan kokonaan maanantaina 14.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 11.2.2022 päätöksen kokoontumisrajoitusten kumoamisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta maanantaina 14.2.2022 alkaen. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion ja sairaanhoitopiirin lausunnon mukaan rajoitusten jatkaminen pidempään ei ole tasaantuvassa epidemiatilanteessa välttämätöntä. Suosituksen mukaisesti aluehallintovirasto kumoaa kokoontumisrajoitukset maanantaista alkaen.

Koko Etelä-Suomen alueella on edelleen voimassa aluehallintoviraston määräys, joka velvoittaa laajasti erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita ehkäisemään lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Mitään toimintaa tiloissa ei ole määräyksen myötä kielletty eikä esimerkiksi tietyn mittaisia turvavälejä edellytetä, vaan määräyksen tarkoitus on tehostaa terveysturvallisuustoimia. Toimija arvioi itse, millaisin toimin tartuntariskiä voi ehkäistä: kyseeseen voi tulla esimerkiksi asiakaspaikkojen väljä sijoittelu, ilmanvaihdon tehostaminen tai kävijöiden tulon porrastaminen. Määräys koskee esimerkiksi liikuntatiloja, kauppoja, kirjastoja ja museoita henkilömäärästä riippuen. Myös yleisötilaisuuksiin käytetyt tilat kuuluvat määräyksen piiriin. 

Istumapaikkojen väljän sijoittelun mahdollistamiseksi edellytämmekin toistaiseksi tilojen käyttäjiä huomioimaan, että korkeintaan 70% maksimikapasiteetista täytetään. Voimassa olevat maksimiosallistujamäärät onkin päivitetty saliesittelysivuille.

Tieteiden talon väistötilassa toteutettavissa kokouksissa on noudatettava salikohtaisia henkilömäärärajoituksia ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta hygienia- ja turvallisuusjärjestelyistä.

Asiakas- ja yleisötilojen käytössä on noudatettava AVI:n tiedotteen(link is external)mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia.

Kunkin salin käyttäjämääräsuositukset on päivitetty tilavaraussivustolle ja salien tietoihin.

Tilaisuuden järjestäjä voi halutessaan edellyttää tapahtumaan osallistuvilta maskin käyttöä.

Vahtimestarit huolehtivat mm. tietokoneiden pintojen puhdistuksesta tehostetusti.

Tieteiden talon väistötilan käsienpesupisteet löytyvät WC:iden yhteydestä samasta kerroksesta kokoustilojen kanssa. Jokaisesta salista löytyy myös käsihuuhde.

Vahtimestari palvelee kokoustilakerroksessa lasitetulla tiskillä. Lasit pidetään kiinni ja asiakkaiden toivotaan hoitavan asiansa vastaanotossa mahdollisimman pikaisesti, jotta aulaan ei syntyisi ruuhkaa.

Kokouksen tai tapahtuman päätyttyä asiakkaiden toivotaan poistuvan saleista mahdollisimman pikaisesti ja ottavan huomioon seuraavan kokouksen ajankohta, jotta turhilta kohtaamisilta vältytään.

Tässä ohjeistuksessa mainitut määräykset, suositukset ja järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Tilavarausten tekeminen poikkeusaikana

Tieteellisten seurain valtuuskunta ei ole velvollinen hankkimaan vuokraajalle korvaavaa tilaa omien tilojensa ulkopuolelta, kun vuokratun tilan käyttäminen estyy TSV:stä riippumattomasta syystä, joihin vallitseva poikkeusolo lukeutuu.

Lisätietoa

Lue Etelä-Suomen aluehallintoviraston Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Lue Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintaohje Tieteiden talon tilojen käyttäjille (pdf).

TSV seuraa terveysviranomaisten ja maan hallituksen määräyksiä ja ohjeita koskien yleisötapahtumia ja kokoontumisia ja tiedottaa Tieteiden talon asiakkaita, jos ohjeistuksissa tapahtuu muutoksia. Tilavarausten peruutuksista ja siirroista asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä Tieteiden talon vahtimestareihin sähköpostitse tieteidentalo(at)tsv.fi tai puhelimitse (09) 228 69 265.