Tieteiden talon väistötilojen käyttö Covid 19 -pandemian aikana

10.2.2021 | Päivitetty 1.10.2021

 

Etelä-Suomen aluehallintoviranomaisen 24.9.2021 antaman tiedotteen mukaisesti Tieteiden talon väistötilassa saa järjestää yleisiä tilaisuuksia ja kokouksia noudattaen salikohtaisia henkilömäärärajoituksia ja opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistusta hygienia- ja turvallisuusjärjestelyistä.

Asiakas- ja yleisötilojen käytössä on noudatettava AVI:n tiedotteen mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia.

Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi asiakkaiden edellytetään noudattavan hyvää käsihygieniaa ja pitävän riittävää fyysistä etäisyyttä muihin talon asiakkaisiin ja henkilökuntaan. Tilaisuuden järjestäjä vastaa hygieniavaatimuksien noudattamisesta tapahtumassa sekä siitä, että tilaisuuteen osallistujilla on mahdollisuus n. 1 metrin väleihin. Tilaisuuden luonteesta ja salista riippuen salissa voi olla 75-85% maksimihenkilömäärästä.

Kunkin salin käyttäjämäärätieto on päivitetty tilavaraussivustolle ja salien tietoihin.

Tilaisuuden järjestäjä voi halutessaan edellyttää tapahtumaan osallistujilta maskin käyttöä.

Vahtimestari avaa salin ovet hyvissä ajoin, laittaa av-laitteet käyttövalmiiksi ja pyyhkii tietokoneen näppäimistön ja hiiren erikoispuhdistusaineella.

Tieteiden talon väistötilan käsienpesupisteet löytyvät WC:iden yhteydestä samasta kerroksesta kokoustilojen kanssa. Jokaisesta salista löytyy myös käsihuuhde.

Vahtimestari palvelee kokoustilakerroksessa lasitetulla tiskillä. Lasit pidetään kiinni ja asiakkaiden toivotaan hoitavan asiansa vastaanotossa mahdollisimman pikaisesti, jotta aulaan ei syntyisi ruuhkaa.

Kokouksen tai tapahtuman päätyttyä asiakkaiden toivotaan poistuvan saleista mahdollisimman pikaisesti ja ottavan huomioon seuraavan kokouksen ajankohta, jotta turhilta kohtaamisilta vältytään.

Tässä ohjeistuksessa mainitut määräykset, suositukset ja järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi.

Tilavarausten tekeminen poikkeusaikana

Tieteellisten seurain valtuuskunta ei ole velvollinen hankkimaan vuokraajalle korvaavaa tilaa omien tilojensa ulkopuolelta, kun vuokratun tilan käyttäminen estyy TSV:stä riippumattomasta syystä, joihin vallitseva poikkeusolo lukeutuu.

Lisätietoa

Lue Etelä-Suomen aluehallintoviraston Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksesta

Lue opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laatima ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä.

Lue Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimintaohje Tieteiden talon tilojen käyttäjille (pdf).

TSV seuraa terveysviranomaisten ja maan hallituksen määräyksiä ja ohjeita koskien yleisötapahtumia ja kokoontumisia ja tiedottaa Tieteiden talon asiakkaita, jos ohjeistuksissa tapahtuu muutoksia. Tilavarausten peruutuksista ja siirroista asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä Tieteiden talon vahtimestareihin sähköpostitse tieteidentalo(at)tsv.fi tai puhelimitse (09) 228 69 265.