Aktuellt

Användning av Vetenskapernas hus utrymmen under covid-19-pandemin

Uppdaterad 16.6.2021

Enligt Regionförvaltningsverket i Södra Finlands meddelande 14.6.2021 får tillställningar och möten ordnas i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler så att salarnas personantalsbegränsningar, undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hygien och säkerhetsåtgärder följs.

I Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler iakttas myndigheternas sammankomstbegränsningar och -rekommendationer. I varje sal finns bara en kundplats per bord för att möjliggöra en gles placering. Personantalet för var sal har uppdaterats på lokalbokningssidan och i salarnas uppgifter.

Vid användningen av kund- och publikutrymmen ska allmänna hygienkrav följas i enlighet med meddelandet daterat 14.6.

Evenemangets arrangör ansvarar för att myndigheternas bestämmelser och rekommendationer iakttas i evenemanget. För att förebygga coronavirussmittor förutsätts kunderna följa god handhygien och hålla tillräckligt fysiskt avstånd till andra kunder och personal i huset. Trots säkerhetsavstånd rekommenderar vi användning av munskydd i alla husets utrymmen.

Vaktmästaren öppnar salens dörrar i god tid, ser till att AV-apparaterna är redo att användas och rengör datorns tangentbord och mus. Vaktmästaren betjänar i mötesvåningen.

Handtvättställen i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler finns på toaletterna i samma våning som mötesrummen. I varje sal finns också handsprit.

Efter mötet eller evenemanget önskar vi att kunderna lämnar salarna så fort som möjligt och beaktar tidpunkten för nästa möte för att undvika onödiga möten.

Dessa bestämmelser, rekommendationer och arrangemang är i kraft tills vidare.

Efter mötet eller evenemanget önskar vi att kunderna lämnar salarna så fort som möjligt och beaktar tidpunkten för nästa möte för att undvika onödiga möten.

Dessa rekommendationer och arrangemang är i kraft tills vidare.

Att boka lokaler under undantagstiden

Vetenskapliga samfundens delegation är inte skyldig att skaffa hyrestagaren ersättande lokal utanför sina egna lokaler när det hyrda utrymmet inte kan användas av skäl som är oberoende av VSD, till vilka räknas det rådande undantagstillståndet.

Tilläggsinformation

Läs Regionförvaltningsverkets Vanliga frågor om coronaviruset.

Läs undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum (pdf).

VSD följer hälsomyndigheternas och landets regerings bestämmelser och anvisningar gällande publikevenemang och sammanträden, och informerar Vetenskapernas hus kunder om det sker ändringar i anvisningarna. Vad gäller avbokningar och ändringar kan kunderna kontakta Vetenskapernas hus vaktmästare direkt per e-post tieteidentalo(at)tsv.fi eller telefon (09) 228 69 265.