Aktuellt

Vetenskapernas hus öppnas 1.6, men antalet personer som vistas i lokalerna begränsas

Nyheten uppdaterad 11.5.2020

Vetenskapernas hus öppnas från och med 1.6, men då där vistas och lokalbokningar görs ska statsrådets och myndigheternas direktiv och sammankomstbegränsningar följas. För varje sal har definierats ett användarantal enligt ett säkerhetsavstånd på två meter. Personantalet för var sal har uppdaterats på lokalbokningssidan och i salarnas uppgifter. Noggrannare anvisningar om salarnas användning ges under maj.

Vetenskapernas hus håller stängt 21.3.2020–17.5.2020

Verksamheten i Vetenskapernas hus avbryts och huset stängs för att hindra spridningen av COVID-19 coronaviruset från och med lördagen den 21.3.2020 tills vidare, åtminstone till den 17.5.2020. Huset stängs på fredagen den 20.3.2020 kl. 16. Vaktmästarna kontaktar kontaktpersonerna som gjort bokningar till Vetenskapernas hus för tiden 21.3.–17.5.2020.

Stängningstidens slutliga varaktighet beror på eventuella kommande statsrådets riktlinjer samt hälsovårdsmyndigheternas och regionförvaltningsverkets föreskrifter. Om myndighetsföreskrifter förpliktigar, hålls huset fortsatt stängt också efter den 17.5. Om stängningstidens eventuella fortsättning meddelas senare på Vetenskapernas hus webbsidor och direkt till de kontaktpersoner som har en bokning i kraft under tiden som stängningen pågår.

En del medlemssamfund har ett postfack i huset. Vi kontaktar dessa samfund per e-post och ger instruktioner för avhämtning eller återsändning av posten under tiden som huset är stängt.

Mer information fås per e-post tieteidentalo(at)tsv.fi.

Vetenskapernas hus avvikande öppettider:

Vetenskapernas hus är stängt 29.6–2.8.2020 och 18.12.2020–3.1.2021.