Aktuellt

Användning av Vetenskapernas hus utrymmen under covid-19-pandemin

Uppdaterad 15.2.2022

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 11.2.2022 fattat beslut om att upphäva sammankomstbegränsningarna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från och med måndagen 14.2.2022. Enligt den regionala coronakoordineringsgruppens bedömning och sjukvårdsdistriktets utlåtande är det inte nödvändigt att förlänga begränsningarna då epidemiläget stabiliseras. I enlighet med rekommendationen upphäver regionförvaltningsverket sammankomstbegränsningarna från och med måndagen.

Inom hela Södra Finland gäller fortfarande det beslut av regionförvaltningsverket som i stor utsträckning förpliktar de aktörer som ansvarar för användningen av olika lokaler att förebygga smittrisk som orsakas av närkontakter. Föreläggandet grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar.

I och med föreläggandet är ingen verksamhet förbjuden i lokalerna, och man kräver inte heller särskilda säkerhetsavstånd, utan syftet med föreläggandet är att effektivera hälsosäkerhetsåtgärderna. Aktören bedömer själv med vilka åtgärder smittrisken kan förebyggas; det kan till exempel vara fråga om att placera kundplatserna på ett klart avstånd från varandra, effektivera ventilationen eller införa turer för besökare. Föreläggandet gäller till exempel motionslokaler, affärer, bibliotek och museer beroende på personantalet, och även utrymmen för offentliga tillställningar.

För att kunna placera sittplatserna utspritt förutsätter vi tills vidare att utrymmenas användare beaktar att åtminstone 30 % av salarnas platser lämnas fria tills vidare. Det maximala antalet deltagare för varje sal har uppdaterats.

Vid möten som ordnas i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler ska salarnas personantalsbegränsningar och undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer om hygien och säkerhetsåtgärder.

I kund- och publikutrymmen ska dessutom följas allmänna hygienkrav som är effektiviserad rengöring av utrymmen och ytor samt möjlighet att rengöra händerna och hålla tillräckligt avstånd.

Evenemangets arrangör kan förutsätta att deltagarna använder munskydd.

Vaktmästarna rengör bland annat datorernas ytor och personantalet i salarna har begränsats.

Handtvättställen i Vetenskapernas hus tillfälliga lokaler finns på toaletterna i samma våning som mötesrummen. I varje sal finns också handsprit.

Efter mötet eller evenemanget önskar vi att kunderna lämnar salarna så fort som möjligt och beaktar tidpunkten för nästa möte för att undvika onödiga möten.

Dessa bestämmelser, rekommendationer och arrangemang är i kraft tills vidare.

Att boka lokaler under undantagstiden

Vetenskapliga samfundens delegation är inte skyldig att skaffa hyrestagaren ersättande lokal utanför sina egna lokaler när det hyrda utrymmet inte kan användas av skäl som är oberoende av VSD, till vilka räknas det rådande undantagstillståndet.

Tilläggsinformation

Läs Regionförvaltningsverkets Vanliga frågor om coronaviruset.

Läs undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum (pdf).

VSD följer hälsomyndigheternas och landets regerings bestämmelser och anvisningar gällande publikevenemang och sammanträden, och informerar Vetenskapernas hus kunder om det sker ändringar i anvisningarna. Vad gäller avbokningar och ändringar kan kunderna kontakta Vetenskapernas hus vaktmästare direkt per e-post tieteidentalo(at)tsv.fi eller telefon (09) 228 69 265.