Aktuellt

Användning av Vetenskapernas hus utrymmen under covid-19-pandemin

Med anledning av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands bestämmelse får evenemang för högst 6 personer ordnas i Vetenskapernas hus så att de anvisningar om hygien och säkerhetsåtgärder som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat iakttas.

I Vetenskapernas hus iakttas myndigheternas sammankomstbegränsningar och -rekommendationer. För varje sal har ett användarantal enligt ett säkerhetsavstånd på ca två meter definierats. Personantalet för var sal har uppdaterats på lokalbokningssidan och i salarnas uppgifter.

Evenemangets arrangör ansvarar för att myndigheternas bestämmelser och rekommendationer iakttas i evenemanget. För att förhindra coronavirussmittor förutsätts kunderna följa god handhygien och hålla tillräckligt fysiskt avstånd till andra kunder och personal i huset. Trots säkerhetsavstånd rekommenderar vi användning av munskydd i alla husets utrymmen.

Husets vaktmästare ordnar möblerna i salarna så att ca två meters säkerhetsavstånd går att följa. På grund av dessa arrangemang är de staplade möblerna i salarna inte i kundernas användning tills vidare. Vaktmästaren öppnar salens dörrar i god tid, ser till att AV-apparaterna är redo att användas och rengör datorns tangentbord och mus.

Handtvättställen i Vetenskapernas hus finns på toaletterna i källarvåningen, 3:e och 4:e våningen och ett tillgängligt wc i källarvåningen. I varje sal finns också handsprit.

Vaktmästaren betjänar i den inglasade receptionen på första våningen. Glasen hålls stängda och kunderna önskas sköta sitt ärende i receptionen så fort som möjligt för att undvika rusning i aulan.

Eftersom husets aula och korridorer är trånga önskar vi att kunderna vistas i de allmänna utrymmena så lite som möjligt. Eftersom husets hiss är smal önskar vi att kunderna i första hand använder trapporna och reserverar hissen för rörelsehindrade personers bruk. Hissen får användas av två personer åt gången.

Efter mötet eller evenemanget önskar vi att kunderna lämnar salarna så fort som möjligt och beaktar tidpunkten för nästa möte för att undvika onödiga möten.

Dessa rekommendationer och arrangemang är i kraft tills vidare.

Att boka lokaler under undantagstiden

Vetenskapliga samfundens delegation är inte skyldig att skaffa hyrestagaren ersättande lokal utanför sina egna lokaler när det hyrda utrymmet inte kan användas av skäl som är oberoende av VSD, till vilka räknas det rådande undantagstillståndet.

Tilläggsinformation

Läs undervisnings- och kulturministeriets och Institutets för hälsa och välfärd Anvisning om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum (pdf).

Mer information fås per e-post tieteidentalo(at)tsv.fi.