Sal 312

Från och med 22.2.2021 finns i sal 312 högst 6 platser (1 person/bord, alla bordrader).

  • 30 platser i klassform. 1 katederplats
  • AV-utrustning: dataprojektor och bärbar PC
Salin 312 pohjapiirrustus.
Sal 312.