Sal 313

Från och med 22.2.2021 finns i sal 313 högst 6 platser (obs! borden i kvadratform).

  • 20 platser kvadratform
  • AV-utrustning: dataprojektor och bärbar PC
Salin 313 pohjapiirrustus.
Sal 313.