Sal 405

Från och med 1.6.2020 finns i sal 405 högst 12 platser (1 person/bord, alla bordrader).

  • 25 platser i klassform
  • AV-utrustning: dataprojektor och bärbar PC
Salin 405 pohjapiirrustus.
Sal 405.