Vetenskapernas hus – en mötes- och seminarieplats mitt i staden

Tieteiden talo sisäpihalta.

Kuva: Arno de la Chapelle.

Välkommen till Vetenskapernas hus! Huset har öppnats 1.8.2022 efter en grundrenovering. Huset inrymmer fem mötes- och seminarielokaler av olika storlek för 20–135 personer. Utrymmena passar för ordnandet av bland annat seminarier, möten och vetenskapsevenemang.

I augusti flyttade Vetenskapliga samfundens delegations kontor, Delegationen för informationsspridning och Forskningsetiska delegationen samt Finsk-Ugriska Sällskapet, Finska Historiska Samfundet och Genealogiska Samfundets i Finland handbibliotek in i huset.

Denna webbplats uppdateras och en del sidor är därför ännu inte tillgängliga.