Vetenskapernas hus – en mötes- och seminarieplats mitt i staden

Personantalet i husets salar har begränsats. Läs mera under fliken Aktuellt.

Vetenskapernas hus, som ligger i Kronohagen i Helsingfors, är en utmärkt plats att ordna olika möten, seminarier och utbildningstillfällen på. Huset inrymmer nio lokaler av olika storlek för 20-135 personer. Huset är på gångavstånd från Järnvägsstationen och spårvagnsrutterna 4 och 7.
De Vetenskapliga samfundens delegation, ett samarbetsorgan för över 200 vetenskapliga sällskap och samfund, förvaltar Vetenskapernas hus.
I huset ordnas mängder av diverse vetenskapliga och vetenskapspolitiska evenemang, men också utbildningstillfällen och möten, till och med fester!
Ta kontakt!

Välkommen till Vetenskapernas hus!

Töölön rakennus.
Tieteiden talon väistötila

Aalto-yliopisto Töölö (entinen kauppakorkeakoulu) on Tieteiden talon väistötila. Väistötila on seurojen ja muiden asiakkaamme käytössä 3.5.2021 alkaen.

Väistötilan osoite on Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki.

Lisätietoja Tieteiden talon väistötilasta

Tieteiden talo.
Tieteiden talo

Tieteiden talon toiminta keskeytetään 1.5.2020 lähtien peruskorjauksen vuoksi ja talon toiminta siirretään Aalto-yliopiston Töölön rakennukseen.

Lisätietoja remontin etenemisestä