Palvelut

Tieteiden taloa käyttää yli 200 Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenseuraa ja neljä tiedeakatemiaa sekä muita tiloja vuokraavia tahoja, joten talossa on yleensä useita tilaisuuksia yhtä aikaa. Talon palvelut ja kokoustilojen sijoittelu helpottavat oman tilaisuuden järjestämistä. Lisätietoja tilojen käytöstä löytyy kohdassa Tilat ja tilavaraukset.