Vetenskapernas hus – en mötes- och seminarieplats mitt i staden

Vetenskapernas hus, som ligger i Kronohagen i Helsingfors, är en utmärkt plats att ordna olika möten, seminarier och utbildningstillfällen på. Huset inrymmer nio lokaler av olika storlek för 20-135 personer. Huset är på gångavstånd från Järnvägsstationen och spårvagnsrutterna 4 och 7.
De Vetenskapliga samfundens delegation, ett samarbetsorgan för över 200 vetenskapliga sällskap och samfund, förvaltar Vetenskapernas hus.
I huset ordnas mängder av diverse vetenskapliga och vetenskapspolitiska evenemang, men också utbildningstillfällen och möten, till och med fester!
Ta kontakt!

Välkommen till Vetenskapernas hus!