Mötestraktering

Mötes- och annan traktering beställs direkt från Tiedekahvila:

Tfn 041 431 5441
E-post: tarjoilu@tiedekahvila.fi

Caféet är i regel öppet mån-fre kl. 08.30-15.00, övriga tider på beställning.

Mötesvatten ska beställas skilt, om de inte skaffas själv.