Entré- och mötestjänster

Entrétjänst

Entrétjänsten är anträffbar vardagar under Vetenskapernas hus öppettider kl. 8–18. För entrétjänsten ansvarar Palmia.

Entrétjänsten vägleder till mötesrummen, sköter om säkerheten i huset och vid behov öppnar samt stänger mötesrummen. För tillgången till mötesrummen ansvarar i första hand Vetenskapernas hus huskoordinator, vars arbetsbeskrivning och kontaktuppgifter finns under Mötestjänster.

Entrétjänsten tar inte emot lokalbokningar, utan dessa ska göras via husets bokningssystem eller per e-post: tieteidentalo(at)tsv.fi.

Husets lokalbokningar och tillställningar syns på entrétjänstens anslagstavla.

Säkerhetsjour

Senatfastigheters säkerhetstjänstcentral har jour 24/7.

Kontaktuppgifter:

Tfn 029 483 3010
E-post: turvallisuuspalvelukeskus@senaatti.fi

Mötestjänster

Vetenskapernas hus huskoordinator sköter mottagandet, behandlingen och bekräftelser av lokalbokningar och öppning och stängning av mötesrummen. Huskoordinatorn sköter också om lokalernas ordning, tekniska utrustning och streamingtjänsten. Meddela huskoordinatorn om du upptäcker fel eller brister.

Möbleringen i varje sal har en standardordning. Om rummets användare vill ändra ordningen ska detta överenskommas på förhand med huskoordinatorn. Stolar eller bord får inte flyttas från en sal till en annan.

Mötesrummen har förutsättningar för videokonferensmöten, så till exempel Zoom-, Skype- eller Teamsmöten är möjliga i alla husets salar. Endast Zoom-programmet är färdigt installerat på kunddatorerna, men alla ovannämnda program fungerar också i webbläsare. Närmare information om salarnas AV-utrustning finns under rubriken Salarnas tekniska utrustning och evenemangstjänster.

Mötesvatten ska beställas skilt från Tiedekahvila, om de inte skaffas själv.

Tjänster i sal 104

I sal 104 finns en robotkamera med vilken salens program kan direktsändas på YouTube. Streamingtjänsten ska beställas skilt och om den kan avtalas med huskoordinatorn i samband med bokningen. Streamingtjänsterna är avgiftsbelagda också för medlemssamfunden. Mer information om streamingtjänsten ger huskoordinatorn.

I sal 104 finns en flygel vars användning ska avtalas med huskoordinatorn i samband med lokalbokningen.

Huskoordinatorns kontaktuppgifter:

Tfn 09 228 69 264
E-postadress: tieteidentalo(at)tsv.fi