Sali 504

  • 25 tuolipaikkaa pöytien ääressä, luokkamuodossa / riveittäin
  • Kokoustekniikka (tietokone, verkkoyhteys ja 75" tv-ruutu)

Sivustoa päivitetään. Kuvia lisätään elokuussa, kun salit on kalustettu.