Utställningssal 504

  • Vitriner och upphängningssystem på väggarna
  • Serveringsrum för kaffe- och lunchbjudningar för i första hand i sal 505 ordnade tillställningar.
    Sal 504 kan hyras separat endast ifall det samtidigt inte är en tillställning i sal 505. Tilläggsinformation av vaktmästaren.
Salin 504 pohjapiirrustus.
Sal 504.