Sal 208

Från och med 22.2.2021 finns i sal 208 högst 6 platser (obs! borden i kvadratform).

  • 18 platser, 4 extra stolar
  • Borden och stolarna i nyrenässansstil är Ständerhusets ursprungliga möblemang
  • AV-utrustning: dataprojektor och bärbar PC
Salin 208 pohjapiirrustus.
Sal 208.