Lokalernas hyror och hyresvillkor

Lokalbokningar

Gör en bokningsbegäran på Vetenskapernas hus webbsida via bokningsblanketten eller per e-post: tieteidentalo(at)tsv.fi. Bokningar tas inte emot per telefon eller via entrétjänsten.

Lokalbokningar för vardagar enligt öppettiderna ska göras senast två veckor (14 dagar) före tillställningen och avbokningar senast sju (7) dygn före tillställningens planerade tidpunkt. För avbokningar som görs efter detta debiterar vi 50 procent av priset för den bokade salen. Om bokningen inte har avbokats och förblir oanvänd debiterar vi fullt pris. Undantag är veckoslutsbokningar samt vardagskvällar efter kl. 18, för vilka bokning ska göras minst en månad i förväg, varefter bokningen är bindande. Avbokningar för veckoslut och måndags-, onsdags- och fredagskvällar ska göras senast fyra (4) veckor före tillställningens tidpunkt. I annat fall debiterar vi bevakningskostnaderna som orsakats av bokningen.

Lokalerna är bokningsbara fram till slutet av följande år. Lokalernas hyror beror på sal och tidpunkt. VSD:s medlemssamfund kan använda lokalerna på vardagar mestadels gratis, men i vissa fall debiteras lokalhyra även av medlemssamfunden. Undantagsfall är:

  • Gemensamma evenemang ordnade med andra samfund. För dessa debiteras hyra enligt prislistan.
  • Sal 104 är avgiftsbelagd mån–fre mellan kl. 8–16. Medlemssamfunden kan ändå boka salen avgiftsfritt för tillställningar som ordnas vardagar efter kl. 16. Huset är öppet vardagar kl. 8–18, men öppethållningen kan förlängas tisdagar och torsdagar efter separat överenskommelse fram till kl. 20.

I samband med bokningen ska anges tillställningens ansvariga person samt faktureringsadress.

Allmänna hyresvillkor

Hyran debiteras alltid i hela timmar. Mer information om hyrespriser fås i samband med bokningsbegäran.

Tillställningarna ska alltid ha en ansvarig person, vars namn meddelas när lokalen bokas.

Program- och arrangörsinformationen för alla tillställningar som ordnas i Vetenskapernas hus ska skickas åt huskoordinatorn. Huskoordinatorn bekräftar priset för lokalen efter att informationen har skickats. Utförligare program- eller arrangörsinformation behövs inte om det handlar om VSD:s medlemssamfunds eget korta möte.

VSD är inte skyldig att skaffa hyrestagaren ersättande lokal utanför sina egna lokaler, ifall det hyrda utrymmet inte kan användas av skäl som är oberoende av VSD. Sådana orsaker är till exempel vattenskada, eldsvåda eller annat oöverstigligt hinder.

Hyresvillkor för VSD:s medlemssamfund

VSD:s medlemssamfund kan hyra Vetenskapernas hus lokaler för sina egna tillställningar enligt följande:

  • Medlemssamfundets styrelsemöten, direktionsmöten och mindre möten: en liten (under 20 personer) sal för två (2) timmar.
  • Medlemssamfundets vårmöte, årsmöte eller årsjubileum: en sal för högst fyra (4) timmar enligt medlemsprislistan. Mindre salar är avgiftsfria, men sal 104 är avgiftsbelagd kl. 8–16.
  • Medlemssamfundets medlemskväll eller föredrag: en sal för högst två (2) timmar enligt medlemsprislistan Mindre salar är avgiftsfria, men sal 104 är avgiftsbelagd kl. 8–16.
  • Medlemssamfundets egen vetenskaps- eller forskningsdag: 1-4 salar för högst åtta (8) timmar enligt medlemsprislistan. Mindre salar är avgiftsfria, men sal 104 är avgiftsbelagd kl. 8–16.
  • Medlemssamfundets lokalanvändning för utbildning: 1-2 salar för högst åtta (8) timmar. Lokalbokningar för utbildningar är alltid avgiftsbelagda för medlemssamfunden enligt medlemsprislistan.
  • En gemensam tillställning mellan VSD:s medlemssamfund och någon annan: 1-2 salar för högst åtta (8) timmar. Tillställningar som ordnas tillsammans med andra samfund är avgiftsbelagda för medlemssamfunden enligt en skild prislista. Det deltagande medlemssamfundet ska göra lokalbokningen.
  • Tillställningar som ordnas på lördagar är avgiftsbelagda enligt medlemsprislistan.

Avbokningsvillkor

Vi fakturerar alltid minst priset för en timme och högst hälften av priset på bokningen om avbokning inte har gjorts minst fem (5) dygn före bokad tid. Om en oanvänd bokning inte har avbokats debiterar vi fullt pris.

Fakturering

Vi skickar fakturan för lokalhyran endera som pappersfaktura eller elektroniskt till den angivna faktureringsadressen efter tillställningen. Fakturan skickas i första hand till nätfaktureringsadress veckan efter tillställningen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.